Daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2016

V médiích se objevila informace o chystaných změnách týkajících se daně z nabytí nemovitých věcí, které by měly platit od příštího roku. 

Podle dostupných informací bude poplatníkem daně vždy kupující, což je oproti stávajícímu stavu změna o 180°. Dosud zákon (o dani z nabytí nemovitých věcí) počítal s tím, že pokud se strany nedohodly, že poplatníkem bude kupující, byl jím ze zákona prodávající. Podle předchozí právní úpravy (o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) nebyla taková dohoda vůbec připuštěna.

Zda vůbec bude tato chystaná změna legislativně dotažena do konce, to se ukáže v budoucnu, nicméně mám za to, že může přinést i dílčí problémy na realitním trhu, a to zejména těm kupujícím, kteří nemají našetřeny žádné peníze a financují koupi nemovitostí tzv. 100% úvěrem. Těmto pak přibude závazek k úhradě daně, na který však nebudou mít prostředky, což je pochopitelně může již od počátku odradit od rozhodnutí nemovitost koupit.

Nechme se překvapit, jak vše dopadne.