Poradna

Máte otázky týkající se činnosti naší realitní kanceláře? Nebo Vás zajímá obecně problematika převodů nemovitostí a potřebujete si ujasnit některé informace? Nebo máte konkrétní dotaz či problém, na který byste rádi znali odpověď a který byste rádi sdíleli s ostatními návštěvníky našeho webu?

Pak se na nás neváhejte obrátit se svými dotazy či problémy prostřednictvím e-mailu info@profireality.cz. Do zprávy uveďte, zda souhlasíte se zveřejněním dotazu v sekci "Poradna" či nikoliv.

Vaše dotazy či připomínky budou zpracovány a zodpovězeny, a to buď prostřednictvím elektronické pošty nebo zveřejněním přímo zde.

Chtěli bychom přes vás koupit nemovitost, jak celý proces probíhá?

Prvním krokem je pochopitelně volba nemovitosti, kterou byste rádi koupili. Pokud již máte vybranou nemovitost, o kterou byste měli zájem, kontaktujte poradce, který je u inzerátu uveden. Ten si s Vámi dohodne prohlídku nemovitosti, během které se na vlastní oči seznámíte se stavem nemovitosti. Pokud i nadále Váš zájem trvá, je možné přistoupit k podpisu rezervační smlouvy. V tuto chvíli byste již však měli mít představu o tom, jak budete celý obchod financovat, tzn. pokud budete koupi financovat prostřednictvím úvěru, pak byste již měli mít jasno, zda úvěr vzhledem k výši Vašich příjmů dostanete. Po podpisu rezervační smlouvy již není nemovitost nikomu dalšímu nabízena a posléze je vypracován návrh smluv, jimiž bude převáděno vlastnické právo k nemovitostem. Po konzultaci a vzájemném odsouhlasení smluv jsou smlouvy za účasti všech stran podepsány v advokátní kanceláři. Kupní cena jde standardně přes advokátní úschovu, přičemž návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem je podán až poté, co je na účet úschovy připsána celková kupní cena. Po provedení vkladu vlastnického práva dochází k vyplacení kupní ceny straně prodávající. Posléze ještě poradce zajistí zpracování znaleckého posudku a připraví pro stranu prodávající přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, které za ni rovněž podá u příslušného finančního úřadu. Částka na daň z nabytí nemovitých věcí zpravidla zůstává v advokátní úschově až do okamžiku podání daňového přiznání, ihned poté je pak odeslána na účet příslušného finančního úřadu. Tímto je pak celý proces realizace prodeje nemovitostí ukončen.
Každý prodej má svá specifika, kdy je třeba např. vyplatit stávající úvěr prodávajícího nebo exekuci atd., proto se může výše popsaný postup v některých krocích lišit. Vše je však konzultováno s advokátem a předem odsouhlaseno smluvními stranami, čímž je vždy zajištěn hladký průběh celého obchodu.

Máme zájem o pronájem bytu ve vaší nabídce, kolik peněz si máme přichystat?

Za zprostředkování pronájmu si účtujeme provizi ve výši jednoho měsíčního nájemného. Pronajímatel může požadovat po nájemci složení kauce až ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. V takovém případě pak musíte počítat i s touto kaucí, která je však po skončení nájmu vratná.

Co všechno zahrnuje provize?

Jak je již uvedeno v sekci Právní služby, provize zahrnuje veškeré právní služby související s převodem (smlouvy, advokátní úschova, ověření podpisů, platba správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru), zpracování znaleckého posudku, podání daňového přiznání, dále zajištění financování - vyřízení úvěru (nevztahuje se na platby jakýchkoliv poplatků v souvislosti s vyřízením úvěru, ani na platbu správního poplatku za vklad zástavního práva do katastru), zajištění pojištění nemovitosti, pokud je vyžadováno, zajištění přepisů energií.

Za jak dlouho budu majitelem nemovitosti, pokud budu platit hotově?

Po podpisu smluv, resp. zaplacení kupní ceny (po připsání na účet advokátní úschovy), je podán, zpravidla ve lhůtě tří dnů od připsání celkové kupní ceny na účet advokátní úschovy, návrh na vklad. Délka řízení o povolení vkladu závisí na pracovním vytížení konkrétního katastrálního pracoviště, vklad vlastnického práva všek nelze provsét dříve než po uplynutí dvaceti dnů od zahájení řízení. 

Pokud máte na stránkách uvedené, že cena je včetně provize, poplatků, DPH, právního servisu, budu platit ještě něco navíc?

Naše realitní kancelář nehradí poplatky spojené s vyřízení úvěru, pokud nějaké jsou, ani správní poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí v případě, kdy banka zřízení zástavního práva vyžaduje. Správní poplatek činí 1.000,- Kč. Nic dalšího byste neměli platit.