Exekuce a insolvence

Dostali jste se do finančních problémů?

Nejste schopni splácet své úvěry či jiné půjčky?

Je na Váš majetek vedena exekuce?

Nabízíme Vám naši pomoc! V rámci individuální konzultace provedeme analýzu Vašich problémů, zhodnotíme možná východiska a pomůžeme Vám s řešením Vaší situace.

Je však nutné podotkout, že problematika exekucí a dluhové pasti není ničím jednoduchým, resp. je třeba ke každému klientovi přistupovat individuálně, jelikož situace každého je vždy něčím specifická a nelze stanovit obecný postup, který lze aplikovat na každý jednotlivý případ.

Poskytované služby:

  • výkupy nemovitostí - v některých případech se jeví jako nejlepší řešení odkoupení nemovitosti investorem, kdy z dohodnuté kupní ceny jsou posléze uhrazeny závazky klienta a ten má díky tomu možnost začít znovu s čistým štítem; takové řešení je možné v případě, nepřesahují-li dluhy klienta určité procento hodnoty nemovitostí v jeho vlastnictví; 
  • oddlužení - oddlužení, někdy rovněž nazýváno jako osobní bankrot, je jedním ze způsobů řešení úpadku fyzických osob, upraveným v insolvenčním zákoně; k zahájení insolvenčního řízení je nutné podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž k úspěšnému zpracování insolvenčního návrhu je potřeba nejen kvalifikované pomoci, ale rovněž je nutné splnit zákonem stanovení podmínky;
  • refinancování - refinancováním stávajících úvěrů či půjček dochází ke sloučení veškerých finančních prodůktů klienta v jeden, díky čemuž je klient schopen dosáhnout na výhodnější podmínky v rámci nového finančního produktu, případně se díky refinancování vyhne sankcionování ze strany svých věřitelů z důvodu hrozící platební neschopnosti;

Ve všech případech je vyžadována maximální otevřenost a spolupráce klienta, jinak může dojít ke zcela zbytečnému zmaření celého procesu a veškerá práce a úsilí všech tak přijde vniveč. Ne vždy jsme také schopni v rámci námi nabízených služeb problém skutečně vyřešit, jelikož ne vždy je situace klienta řešitelná (např. z důvodu značného předlužení), vždy však klientovi poskytneme kvalifikované poradenství týkající se problematiky exekucí a insolvencí.

Obraťte se na nás s důvěrou!