Právní služby

Právní služby zajišťuje výhradě JUDr. Ladislav Čoček, advokát a Mgr. Miroslav Čoček, advokát. JUDr. Ladislav Čoček je současně jediným společníkem společnosti AK profireality s.r.o. a rovněž jednatelem společnosti. Druhým jednatelem společnosti je Mgr. Miroslav Čoček, který má na starosti obchodní vedení společnosti.

Díky spojení advokátní kanceláře s realitní kanceláří jsme schopni našim klientům zajistit kompletní právní poradenství a servis v souvislosti s převody nemovitostí, od počáteční konzultace, sepsání návrhů kupních smluv, smluv o smlouvách budoucích, smluv o převodu družstevních podílů v družstvu, návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí, přes konzultaci obsahu smluv a úpravy do finální podoby až po jejich podpis se zajištěním ověření podpisů.

Advokátní úschovu peněz a listin poskytujeme standardně ke každé smlouvě, kterou budeme společně realizovat.

Zajistíme podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zaplatíme správní poplatek a dohlédneme nad bezproblémovým průběhem řízení u katastrálního úřadu.

Pro naše klienty dále přichystáme daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zajistíme znalecký posudek pro účely určení daňové povinnosti, případně vyplníme příslušné přílohy daňového přiznání k určení směrné hodnoty (pokud není vyžadován znalecký posudek).

JUDr. Ladislav Čoček, advokát a Mgr. Miroslav Čoček, advokát, mají dlouholeté zkušenosti s problematikou převodů nemovitostí. Ročně vypracujeme přes 300 smluv týkajících se převodů vlastnických práv k nemovitostem (kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy) či převodů družstevních podílů v družstvu, věcných břemen, předkupních práv apod., proto si myslíme, že právě naše zkušenosti zajistí bezproblémový průběh celé transakce ke spokojenosti všech stran.

Přehled poskytovaných služeb našim klientům (vše v ceně provize):

  • právní poradenství v souvislosti s převody nemovitostí;
  • sepisování smluv a návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí a jejich konzultace;
  • ověřování podpisů;
  • advokátní úschova peněz a listin;
  • podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru, platba poplatku, dohled nad řízením;
  • příprava daňového přiznání, zajištění znaleckého posudku, je-li ho třeba.