Průkaz energetické náročnosti

1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, která nově upravuje povinnost zajistit v případě prodeje či pronájmu nemovitostí průkaz energetické náročnosti.

Budovy (bytové a rodinné domy)

Vlastník domu či společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu v případě prodeje či pronájmu budovy. Od 1.1.2016 bude navíc nutné zajistit zpracování průkazu rovněž v případě pronájmu ucelené části budovy.
Navazující povinností vlastníka domu či společenství vlastníků jednotek je povinnost průkaz předložit (originál nebo ověřená kopie) potenciálním kupujícímu, resp. nájemci, před uzavřením kupní/nájemní smlouvy a posléze při podpisu kupní/nájemní smlouvy průkaz kupujícímu/nájemci předat (originál nebo ověřená kopie).

Vlastník, případně společenství vlastníků jednotek, jsou při prodeji/pronájmu budovy rovněž povinni zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, tedy např. při prodeji/pronájmu budovy prostřednictvím realitní kanceláře.

Bytové jednotky

Odlišná pravidla platí u prodeje/pronájmu bytových jednotek. Povinností vlastníka jednotky je průkaz předložit a předat, obdobně jako u bytových a rodinných domů, viz. výše, ovšem pouze při prodeji bytové jedtnoky. U pronájmu bytových jednotek bude tato povinnost platit až od 1.1.2016.

Zásadním rozdílem je však to, že vlastník jednotky nemusí na své náklady zajistit zpracování průkazu. Jak vyplývá z textu výše, tato povinost stíhá vždy vlastníka budovy, resp. společenství vlastníků jednotek.

Zákon pamatuje i na situace, kdy vlastník budovy, resp. společenství vlastníků jednotek, nezajistí zpracování průkazu, a to ani na základě písemné žádosti vlastníka jednotky. Pak lze průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Energetičtí specialisté

Průkazy jsou oprávněni zpracovávat pouze tzv. energetičtí specialisté. Seznam energetickým specialistů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách.

 

Naším cílem je poskytovat komplexní služby v oblasti realit, proto svým klientům zpracování průkazu energetické náročnosti zprostředkujeme u spolupracujícího energetického specialisty, případně průkaz energetické náročnosti na své náklady zajistíme! Záleží na individuální dohodě s klientem. Obraťte se na nás s důvěrou!